Pensijas apliecība
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts vecuma pensijas saņēmēja Pensionāra apliecību vai Izdienas pensijas saņēmēja apliecību (turpmāk – pensijas apliecība) var pieprasīt vienlaikus ar pensijas pieprasīšanu vai vēlāk.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona – vecuma vai izdienas pensijas saņēmējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ne vēlāk kā 5 darba dienas, ja pensija jau ir piešķirta.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pensijas apliecību var pieprasīt jebkurā VSAA nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Ja pensijas apliecību pieprasa personas pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvara.
Jāiesniedz pensijas apliecības saņēmēja fotogrāfija (3x4 cm).
Ja VSAA nodaļā ir pensijas saņēmēja fotogrāfija, tad iesniegumu pensijas apliecības saņemšanai var iesniegt arī pa pastu vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu .
Pieprasot pensijas apliecību atkārtoti, iesniegumā norāda atkārtotas izsniegšanas pamatojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts Rīgas pilsētas Zemgales nodaļa
Adrese: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot pensijas apliecību, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un, ja apliecību saņem personas pilnvarotais pārstāvis, uzrāda pilnvaru.
Ja dokumenti apliecības saņemšanai iesniegti VSAA klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tad pēc personas vai tās pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma apliecību var nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...