Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas gadījumā
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Kaitējuma atlīdzību piešķir Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam – invalīdam, kuram noteiktā invaliditāte ir saistīta ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu vai personai, kurai saistībā ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu noteikts tikai darbspēju zaudējums 10 – 25 % apmērā. ČAES dalībnieka nāves gadījumā kaitējuma atlīdzību piešķir mirušā ČAES dalībnieka darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā.
Ja ČAES dalībniekam noteikta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no invaliditātes pensijas apmēra, bet, ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta. Apgādājamam kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/cernobilas-atomelektrostacijas-caes-avarijas-seku-likvidesanas-d/kaitejuma-atlidziba-caes-avarijas-seku-likvidesanas-dalibniekam-vai-vina-apgadiba-bijusai-personai
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu un elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Ja kaitējuma atlīdzību ČAES dalībnieka nāves gadījumā pieprasa viņa ģimenes loceklis, papildus jāiesniedz P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra atzinums par ČAES dalībnieka nāves cēloņa saistību ar avārijas seku likvidēšanu un izglītības iestādes izziņa, ja bērns mācās profesionālajā izglītības iestādē vai augstākās mācību iestādes dienas nodaļā (ja viņš ir vecāks par 18 gadiem, bet nav vēl sasniedzis 24 gadus).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...