Izvēle fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitāla izmantošanai nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš nav vēl pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais fondētās pensijas kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmeņa dalībnieks var novēlēt, izvēloties vienu no trim variantiem:
• ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
• pievienot norādītās personas fondētās pensijas kapitālam;
• atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā.

Pēc personas iesnieguma saņemšanas VSAA nodrošina izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā un paziņojuma par veikto izvēli nosūtīšanu uz personas oficiālo elektronisko adresi vai portālā www.latvija.lv.
Izvēli 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu VSAA.

Vairāk informācijas var iegūt mājaslapā: www.kampensiju.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā VSAA nodrošina trīs darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda VSAA adresēts iesniegums.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski vai portālā www.latvija.lv.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). E-pastā nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Portālā www.latvija.lv pakalpojums pieejams autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID karte) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...