Apgādnieka zaudējuma pensija
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Apgādnieka zaudējuma pensiju (izņemot, ja apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), ja apgādnieks ir bijis apdrošinātā persona, piešķir darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem: 1) bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem; 2) bērniem no 18-24 gadiem, ja tie mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad studijas pārtrauktas; 3) bērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai; 4) brāļiem, māsām, mazbērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku; 5) brāļiem, māsām, mazbērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku; 6) darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas bijuši mirušā apgādībā. Ja iepriekš minētās personas dzīvo dažādās ģimenēs, tad katra no tām saņem sev pienākošos pensijas daļu, kas izdalīta no kopējā pensijas apmēra.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/apgadnieka-zaudejuma-pensija
Saņēmēji:
Fiziska persona
Mirušās personas apgādībā bijušie ģimenes locekļi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē; elektroniski; ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Kopā ar pensijas pieprasījumu jāuzrāda miršanas apliecība vai bērna/u dzimšanas apliecība, ja šie dokumenti izdoti ārvalstu iestādē un dati nav reģistrēti Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā; mirušās personas apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti: darba grāmatiņa; kolhoznieka darba grāmatiņa; darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu; karaklausības apliecība; mācības apliecinošs dokuments (apliecība, atestāts, diploms, mācību iestādes izziņa); Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Cits Ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pensijas piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pensiju pārskaita pensijas saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā, piegādā viņa dzīvesvietā vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Elektroniski
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...