Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmai (pensiju 2.līmenim) obligāti pievieno personas, kas dzimušas pēc 1971.gada 1.jūlija un ir sociāli apdrošinātas. Personām, kas dzimušas laika periodā no 1951.gada 1.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), ir tiesības pievienoties valsts fondēto pensiju shēmai brīvprātīgi, iesniedzot iesniegumu VSAA.
VSAA nodrošina personu pievienošanu valsts fondēto pensiju shēmai, ieguldījumu plānam un līdzekļu pārvaldītājam un paziņo personai par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka un ieguldījuma plāna reģistrāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku reģistrāciju VSAA veic 30 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personām, kuras dzimušas laika periodā no 1951.gada 1.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), ir iespēja brīvprātīgi pievienoties valsts fondēto pensiju shēmai.
Dalībniekus, kuri dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija, valsts fondēto pensiju shēmai pievieno automātiski, ja persona ir sociāli apdrošināta. Papildus persona var izvēlēties ieguldījuma plānu un līdzekļu pārvaldītāju.

Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda VSAA adresēts noteiktas formas iesniegums.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski, pa pastu vai portālā www.latvija.lv . Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums VSAA pakalpojumiem
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Cits Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paziņojumus jaunajiem dalībniekiem par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli un par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka un ieguldījumu plāna izvēles reģistrāciju persona saņem uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...