Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
Izvēlētā organizācija: VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmai (pensiju 2.līmenim) obligāti pievieno personas, kas dzimušas pēc 1971.gada 1.jūlija un ir sociāli apdrošinātas. Personām, kas dzimušas laika periodā no 1951.gada 1.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), ir tiesības pievienoties valsts fondēto pensiju shēmai brīvprātīgi, iesniedzot iesniegumu VSAA.
VSAA nodrošina personu pievienošanu valsts fondēto pensiju shēmai, ieguldījumu plānam un līdzekļu pārvaldītājam un paziņo personai par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka un ieguldījuma plāna reģistrāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku reģistrāciju VSAA veic 30 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personām, kuras dzimušas laika periodā no 1951.gada 1.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), ir iespēja brīvprātīgi pievienoties valsts fondēto pensiju shēmai.
Dalībniekus, kuri dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija, valsts fondēto pensiju shēmai pievieno automātiski, ja persona ir sociāli apdrošināta. Papildus persona var izvēlēties ieguldījuma plānu un līdzekļu pārvaldītāju.
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda VSAA adresēts noteiktas formas iesniegums.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski, pa pastu vai portālā www.latvija.lv . Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Iesniegumu var iesniegt klātienē arī klātienē bankās AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, AS „Citadele banka”, AS „DNB banka”, AS „NORVIK BANKA”, „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, AS „Meridian Trade Bank”, AS „PrivatBank” un AS „Eesti Krediidipank” Latvijas filiālē, kā arī AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, AS „Citadele banka”, AS „NORVIK BANKA”, AS „DNB banka” un „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”internetbankās.
Pieprasot pakalpojumu AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, AS „Citadele banka”, AS „NORVIK BANKA”, AS „DNB banka” un „Nordea Bank AB Latvijas filiāle” internetbankās nepieciešams autentificēties, izmantojot piedāvātos autentifikācijas veidus. Pieprasot pakalpojumu internetbankā, jābūt attiecīgās bankas klientam – internetbankas lietotājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums VSAA pakalpojumiem
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...