Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Izvēlētā organizācija: VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieks var reizi kalendārajā gadā nomainīt līdzekļu pārvaldītāju, kā arī divas reizes kalendārajā gadā mainīt viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus. Personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir 10 gadi vai mazāk, ieteicams izvēlēties konservatīvos ieguldījumu plānus, lai nenāktos piedzīvot iespējamas straujas, negatīvas uzkrātā kapitāla svārstības, kas varētu ietekmēt sagaidāmās vecuma pensijas apjomu.
Pēc personas pieprasījuma VSAA nodrošina valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu VSAA veic 15 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski, pa pastu vai portālā www.latvija.lv . Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Iesniegumu var iesniegt arī klātienē bankās AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, AS „Citadele banka”, AS „DNB banka”, AS „NORVIK BANKA”, „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, AS „Meridian Trade Bank”, AS „PrivatBank” un AS „Eesti Krediidipank” Latvijas filiālē, kā arī AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, AS „Citadele banka”, AS „NORVIK BANKA”, AS „DNB banka” un „Nordea Bank AB Latvijas filiāle” internetbankās.
Pieprasot pakalpojumu AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, AS „Citadele banka”, AS „NORVIK BANKA”, AS „DNB banka” un „Nordea Bank AB Latvijas filiāle” internetbankās nepieciešams autentificēties, izmantojot piedāvātos autentifikācijas veidus. Pieprasot pakalpojumu internetbankā, jābūt attiecīgās bankas klientam – internetbankas lietotājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...