Personas reģistrēšana palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izvēlētā organizācija: Varakļānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" pašvaldība, saņemot iedzīvotāja iesniegumu,  sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Individuāli iesnieguma izskatīšanas laiki
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasītājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību.
Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā neatliekami var saņemt:
- personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā (būvvaldes atzinums).

Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām var saņemt:
- maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrētās dzīvojamās platības (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
- maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
- bez vecāku gādības palikuši bērni (līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai);
- repatrianti;
- politiski represētas personas (ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrēta vai īpašumā esoša dzīvokļa vai ir maznodrošinātas);
- maznodrošinātas personas pēc soda izciešanas (iesniegums ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc atbrīvošanas).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Varakļānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dokumentu izskatīšanas tiek sniegta atbilde par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Nepieciešamības gadījumā persona tiek uzņemta palīdzības reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Varakļānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki