Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (Kandavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kārtību kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz noteiktos palīdzības veidus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Pašvaldība palīdzību sniedz tikai palīdzības reģistros iekļautajām personām vai personām, kurām ir tiesības uz pašvaldības palīdzību.

Pašvaldība šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sniedz šādu palīdzību:
izīrē pašvaldībai piederošu vai tās valdījumā esošu dzīvojamo telpu;
izīrē sociālos dzīvokļus;
izīrē sociālās telpas;
nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu;
sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamu telpu;
izīrē dzīvojamo telpu kvalificētiem speciālistiem attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs:
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Cēres pagasta pārvalde
Kandavas novada dome
Matkules pagasta pārvalde
Vānes pagasta pārvalde
Zantes pagasta pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Saņemšana
Persona iesniedz  iesniegumu par palīdzības sniegšanu. Kandavas novada domes dzīvokļu komisija viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, to izskata saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Kandavas novada domes pieņemtajiem noteikumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada dome
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63182028
Fakss: 63182027
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki