Pašvaldības dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Īres līguma termiņa pagarināšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rīgas pašvaldībai piederošas vai tās valdījumā esošās dzīvojamās telpas īrnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz dokumentus vai persona var iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, kas sagatavoti
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Nepieciešamie dokumenti:
īrnieka iesniegums;
personas apliecinošs dokuments vai identifikācijas karte;
ja īrnieks nav veicis maksu par dzīvojamās telpas īri un maksu par pakalpojumiem, tad vienošanos par parāda nomaksu vai īrnieka viedokli minētajā jautājumā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmv@riga.lv
Pasts Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67105683; 67012509,
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona Juridisko konsultāciju nodaļā personīgi saņem izrakstu no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola vai personai tiek nosūtīts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola pa pastu.
Informāciju par lēmuma pieņemšanu persona saņem pa telefonu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki