Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nepieciešams gadījumos, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu.
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas klientam labvēlīga lēmuma gadījumā tiek izsniegta rekomendācija par dzīvojamās telpas apmaiņu un nepieciešamības gadījumā izraksts no Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā - izraksts no Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola.
Klientam ar saņemto rekomendāciju par dzīvojamās telpas apmaiņu jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja:
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vai SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", lai nodibinātu īres tiesiskās attiecības.
Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks", īres tiesiskās attiecības ar klientu nodibina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pašvaldībai piederošu vai tās valdījumā esošu dzīvojamo telpu īrnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
iesniegums dzīvojamo telpu apmaiņai;
īres līgums;
dzīvojamās telpas plāns.
Iesniedzot dokumentus, apmaiņas dalībniekam jāuzrāda Juridisko konsultāciju nodaļas darbiniekam personu apliecinošs dokuments (pase vai eID).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dmv@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Dokumentu sagatavošana par īrētās dzīvojamās telpas maiņu un izraksta no protokola un/vai rekomendācijas izsniegšana vienam maiņas dalībniekam EUR 61,12
(Pamatojums: RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona Juridisko konsultāciju nodaļā personīgi saņem Dzīvokļu pārvaldes rekomendāciju par dzīvojamo telpu apmaiņu un/vai izrakstu no Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas sēdes protokola vai  Kanceleja nosūta minētos dokumentus pa pastu.
Persona pa telefonu saņem konsultāciju dzīvojamo telpu apmaiņai un informāciju par komisijas
pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki