Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana un izīrēšana
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas dome
Īss apraksts:
Pakalpojums pieejams Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām trūcīgajām un maznodrošinātajām personām (ģimenēm), kuras īrē pašvaldības dzīvokli.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona (ģimene), kura vēlas saņemt šāda veida palīdzību iesniedz  iesniegumu un pievienotos dokumentus saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.8 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils pilsētā " 4.1.punktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601286; 63601287
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601286; 63601287
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzējs saņem informāciju par pašvaldības sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu iekļaut palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601286; 63601287
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601286; 63601287
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki