Pašvaldības dzīvokļa izīrēšana (Ventspils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas dome
Īss apraksts:
Likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  noteiktajā kārtībā  tiek izīrēti pašvaldības dzīvokļi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām personām (ģimenēm), kuras reģistrētas palīdzības reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā:
- pirmām kārtām;
- vispārējā kārtībā;
- speciālistu nodrošināšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz rakstisku iesniegumu, pievienojot un uzrādot dokumentus saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.11” Par kārtību, kādā Ventspilī tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai nomātās dzīvojamās telpas”  19.punktu un   Saistošo noteikumu Nr.5 “Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4.punktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601286; 63601287
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzējs saņem informāciju par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vai atteikumu iekļaut palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601286; 63601287
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601286; 63601287
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki