Atbalsta dzīvokļa pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Atbalsta dzīvokļa pakalpojums ir sociāls pakalpojums personai (ģimenei), kas nokļuvusi krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar mājokli, un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai (ģimenei), kuras aprūpē ir viens vai vairāki bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, nepieciešamo pakalpojumu un pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu.

Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89668.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc  iesnieguma saņemšanas ģimenes sociālais darbinieks sniedz atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību.
2. Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests ar personu slēdz vienošanos par atbalsta dzīvokļa nodošanu lietošanā.
3. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem pusgada periodā.

Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja persona:
• rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojumu,
• nepilda līdzdarbības pienākumus,
• sniegusi nepatiesas ziņas par sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus