Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā Aknīstes novadā
Izvēlētā organizācija: AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
2015.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.31/2015 "Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā izīrējot pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas un veicot īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā pašvaldības sniedz minēto palīdzību papildus Latvijas Republikas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajam.
Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
1. reģistrs Nr.1 - "Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana";
2. reģistrs Nr.2 - "Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu";
3. reģistrs Nr.3 - "Nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu".
Personu reģistrē reģistrā uz iesnieguma un Aknīstes novada domes lēmuma pamata.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmumu par personas reģistrēšanu konkrētā palīdzības reģistrā un izslēgšanu no reģistra pieņem Aknīstes novada dome.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aknīstes novada dome
Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Tālrunis: 65237751
Fakss: 65237751
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc Aknīstes novada domes lēmuma pieņemšanas persona tiek informēta par iekļaušanu vai neiekļaušanu kādā no reģistriem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aknīstes novada dome
Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Tālrunis: 65237751
Fakss: 65237751
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Atbilde uz norādīto adresi
Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki