Reģistrēšana pašvaldības palīdzības rindā dzīvokļa jautājuma risināšanā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Palīdzības rindā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā tiek reģistrētas personas, kuras atbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. pantā, 15. pantā  un Pļaviņu novada domes saistošo  noteikumu nr. 5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 2., 3. punktu daļā noteiktajiem kritērijiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmumu par uzņemšanu rindā pieņem domes sēdē. Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 5 darba dienu laikā pēc sēdes.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums;
- dokumenti, kas apliecina  tiesības tikt uzņemtam rindā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi;
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki