Pašvaldības palīdzības saņemšana dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek apmainīta īrētā dzīvojamā telpa uz mazāko platību vai zemāku labiekārtojuma līmeni vai lielāku platību, kas ietekmē personas (ģimenes) materiālo un sociālo stāvokli. Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētāji.

Dzīvojamās telpas apmaiņas reģistrā reģistrē personas, kuras īrē pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata lietojumā esošas dzīvojamās telpas un vēlas pārcelties no mazākas uz lielāku pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā esošu īrētu dzīvojamo telpu vai otrādi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmumu par personas uzņemšanu maiņas rindā pieņem domes sēdē. Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 5 darba dienu laikā pēc domes sēdes.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums,
- īres līguma kopija,
- SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vai  apsaimniekotāju izziņa par īres un komunālo pakalpojumu nomaksu vai vienošanās raksta kopija par parāda nomaksu, ja tāda ir.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi;
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki