Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionēšanas traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var iegūt profesionālo kvalifikāciju profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības programmās, kā arī profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās. Savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūras (Aģentūra) Koledžā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā atsevišķu pakalpojumu vai kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt personas darbspējīgā vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte, prognozējama invaliditāte vai garīga rakstura traucējumi.
Termiņš:
Pakalpojuma ilgums ir atkarīgs no klientu individuālajām spējām, izglītības jomas, kā arī iegūstamās izglītības un kvalifikācijas līmeņa. Pakalpojumu var saņemt pēc Profesionālās piemērotības noteikšanas, kas ilgst līdz 10 kalendārajām dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, vispirms ir jāveic Profesionālās piemērotības noteikšana. Jāpiesakās:
1) pa tālruni 29249084 vai 29187093
2) pa e-pastu - ppn@siva.gov.lv
3) Aģentūras mājas lapā http://www.siva.gov.lv/ProfesionalasPiemerotibasNoteiksana.html.
Jāiesniedz iesniegums un tam pievienotus - ģimenes ārsta izrakstu, norādot saslimšanas un blakusslimību kodus un atzīme par kontrindikāciju neesamību profesionālās piemērotības noteikšanai, izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un, ja attiecināms, uzvārda (vārda) maiņas apliecinošu kopiju (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Profesionālās piemērotības noteikšana
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 29249084, 29187093
Fakss:
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas laikā, izvērtējot nepieciešamību, nodrošina izmitināšanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu, transporta pakalpojumus no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jūrmalas profesionālā vidusskola
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža