Transporta pakalpojumi personām ar kustību traucējumiem (Vārkavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts personām ar kustību traucējumiem, kuriem noteikta I un II invaliditātes grupa, lai divas reizes gadā nokļūtu uz konsultācijām vai ārstniecības iestādēm. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai, kura deklarējusi savu dzīves vietu Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar I vai II grupas invaliditāti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vārkavas novada Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinoši dokumentu jāiesniedz:
• Iesniegums;
• Invalīda apliecības kopija uzrādot oriģinālu.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas atrodās Vārkavas novada Sociālajā dienestā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests (Vārkava)
Sociālais dienests (Vesvārkava)
Telefons 28383161
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas, pakalpojums tiek sniegts iesniegumā norādītajā laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests (Vārkava)
Sociālais dienests (Vesvārkava)
Telefons 28383161