Pabalsts pusdienu apmaksai trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeņu bērniem (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts pusdienu apmaksai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeņu bērni, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (jābūt spēkā esošam trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam), var saņemt pabalstu pusdienu apmaksai izglītības iestādēs 100% apmērā par faktiskajām apmeklējuma dienām. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts pusdienu apmaksai var tikt izmaksāts 2,50 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāgriežas Sociālajā dienestā vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka, kuram ir spēkā esošs trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un jāiesniedz iesniegums.

Jāuzrāda izdevumus attaisnojošus dokumentus, iesniedzot tos vai to kopijas.

Pabalsts tiek piešķirts pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai.

Maksai par ēdināšanu piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar piestādīto rēķinu.

! Sociālās palīdzības pieprasītāja un viņa pilngadīgo ģimenes locekļu pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.pantā.
Pabalsta pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī par zaudējumiem, kas pašvaldībai radušies viņa vainas dēļ vai nelikumīgas rīcības dēļ.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene Sociālās palīdzības nodaļa
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64521176, 25608650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Sociālā dienesta pasts
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas tiek sniegta atbilde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus