Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām neredzīgām personām (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāle “Jugla”, nodrošinot pilngadīgām neredzīgām personām mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Neredzīgas personas:
• Ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
• kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Nepieciešams ārsta apliecinājums, ka persona ir neredzīga.
Termiņš:
Sociālais dienests no iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests viena mēneša laikā nosūta lēmumu un citus nepieciešamos dokumentus uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu personai vai viņas likumiskajam pārstāvim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka jāiesniedz  iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu un nepieciešamie dokumenti: ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, invaliditāti apliecinošs dokuments, likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments, ja pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu) vai "Iesniegums iestādei, izmantojot www.latvija.lv".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64521189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Sociālā dienesta pasts
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests no iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.Pēc tam viena mēneša laikā nosūta lēmumu un citus nepieciešamos dokumentus uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA). SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus