Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas programmas veicina bērna ar funkcionāliem ierobežojumiem sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā izglītības sistēmā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pakalpojumu ir bērnam:
1) ar garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem;
2) kura pamata dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3) kuram saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas programmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Ja ģimene saņem sociālā darba pakalpojumu biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, tā iesniegumu iesniedz biedrībā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Rīgas Sociālais dienests
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc visu dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā Rīgas Sociālais dienests vai biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojumu bērns saņem konkrētā sociālo paklapojumu sniedzēja institūcijā.
Ar sociālās rehabilitācijas programmu sarakstu var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv sadaļā “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm”.
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus