Nodarbinātības atbalsta pakalpojums personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotajiem - personām ar invaliditāti, nodarbinātības atbalsta pakalpojumu (turpmāk - nodarbinātības atbalsta pakalpojums), lai mazinātu/novērstu sociālās izolētības risku, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū. Pakalpojums nodrošina individuālās konsultācijas un speciālistu atbalstu grupā, lai personas ar invaliditāti iedrošinātu un motivētu strādāt un palīdzētu atrast piemērotu darbu, nepieciešamības gadījumā, veidojot kontaktu ar potenciālo darba devēju. Klientiem tiek nodrošināta informācija par darba tirgu un darba devējiem, izvēlētās profesijas pieprasījumi, izglītības iespējām. Klientiem pastāv iespēja saņemt citu iesaistīto institūciju pārstāvju konsultācijas vienuviet (piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un krīzes centra speciālistu).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt nodarbinātības atbalsta pakalpojumu ir personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, dzirdes un runas, redzes, iekšējo saslimšanu u.c. invaliditāti izņemot personas ar garīga rakstura saslimšanas invaliditāti), kuriem ir grūtības integrēties darba tirgū. Personas deklarētajai dzīvesvietai jābūt Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (arī Rīgas patversmes/ naktspatversmes adresē).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodarbinātības atbalsta pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā.
Lai saņemtu nodarbinātības atbalsta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Sociālajā dienestā:
1) iesniegumu, kurā izteikta vēlme saņemt pakalpojumu;
2) invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (kopijai nav jābūt apliecinātai);
3) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Dolomīta iela 1, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiks:
Pirmdienās     8.30 - 18.00
Otrdienās       8.30 - 17.00
Trešdienās     8.30 - 17.00  
Ceturtdienās   8.30 - 18.00  
Piektdienās     8.30 - 16.00
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par nodarbinātības atbalsta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Pakalpojuma saņemšana notiek nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” telpās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37166117292
Fakss:
Cita kontaktinformācija: