Profesionālās piemērotības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Valsts apmaksātu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti.
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums ir darbību kopums, ko veic SIVA speciālisti, novērtējot katras personas ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti darbspējas vecumā veselības stāvokli, motivāciju iesaistīties apmācību procesā un darba tirgū, intereses, zināšanas un spējas. Kā rezultātā persona saņem SIVA speciālistu sagatavoto ieteikumu par piemērotām darbības jomām (profesijām, mācību programmām vai atbalsta pasākumiem).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā atsevišķu pakalpojumu vai kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt personas darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte, prognozējamā invaliditāte vai garīga rakstura traucējumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Termiņš:
Pakalpojums ilgst līdz 10 kalendārajām dienām. Tā ietvaros klients tiek ieteikts izglītības/studiju programmas apguvei atbilstoši interešu jomai, spējām, veselībai. Pakalpojuma ilgums ir atkarīgs no klientu individuālajām spējām,izglītības jomas,kā arī iegūstamās izglītības un kvalifikācijas līmeņa.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saņemt informāciju par Profesionālās piemērotības noteikšanu un norises laikiem var:
1) pa tālruni 29249084 (budžeta ietvaros), 27064068 (projekta ietvaros)
2) pa e-pastu: ppn@siva.gov.lv vai sivaprojekts@siva.gov.lv
3) SIVA mājas lapā http://www.siva.gov.lv/ProfesionalasPiemerotibasNoteiksana.html.
Jāiesniedz iesniegums un tam pievienotus - ģimenes ārsta izrakstu, norādot saslimšanas un blakusslimību kodus un atzīme par kontrindikāciju neesamību profesionālās piemērotības noteikšanai, izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un, ja attiecināms, uzvārda (vārda) maiņas apliecinošu kopiju (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Profesionālās piemērotības noteikšana
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 29249084, 29187093
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, dienesta viesnīca (nepieciešamības gadījumā), transporta pakalpojumi no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalsts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Profesionālās piemērotības noteikšana
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 29249084, 29187093
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki