Aprūpe mājās (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Nodrošināt  palīdzību ikdienas mājas darbu  veikšanā un personiskā aprūpē  personām , kurām  ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Trūcīgas  vai  maznodrošinātas personas un personas, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 200.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš tiek noteikts katrai personai individuāli , izvērtējot funkcionālās spējas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē.

Nepieciešams iesniegums, ārsta izziņa U/027, VDEĀK izziņas kopija invalīdiem.
Iesniegumam pievieno:
• Iztikas līdzekļu deklarāciju;
• Iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
Deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus: - par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
• ienākumi no algota darba;
• stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
• atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
• citi ienākumi; - par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149869
Fakss: 67149858
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149869
Fakss: 67149858
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki