Informēšana par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes pilsētas dome
Īss apraksts:
Iedzīvotāju informēšana par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi vai sociālā palīdzība saņemama.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Nekavējoties vai pēc pieraksta, vai iesniegumu izskatīšanas kārtībā - 30 dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Persona, kura griežas Sociālajā dienestā un vēlas saņemt pakalpojumus, pirmreizējā pieņemšanā klātienē saņem informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
Pastāv iespēja pieprasīt informāciju rakstiskā veidā, iesniedzot personisku iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests"
Adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 20221816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 20221816
2. solis / Saņemšanas solis
Persona saņem informāciju pieņemšanas laikā vai individuālas konsultācijas veidā vai atbildi uz rakstisku pieprasījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests"
Adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 20221816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 20221816