Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos
Izvēlētā organizācija: NĪCAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos (personu apliecinošu vai citu dokumentu saņemšanai gadījumos, ja dokumenta neesamība liedz personai iespēju saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas personas, bezdarbnieka, pensionāra u.c.), vai arī attiecīgā dokumenta saņemšana var veicināt personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos, medikamentu iegādei, smagas slimības gadījumā u.c.) piešķirams personai (ģimenei) līdz 100,- eiro apmērā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona Nīcas  novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām (ģimenēm), kuras dzīvo Nīcas novada administratīvajā teritorijā.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, pakalpojums tiek piešķirts lēmumā minētajā termiņā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieteikšana
Pabalsta pieprasītājs Nīcas novada domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un:
1) iesniedz iesniegumu (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi) un                                           2) iesniegumam klāt pievienojot apliecinošus dokumentus (rēķinu, izziņu, ārsta slēdzienu, kvīti, čeku, sociālā darbinieka atzinumu u.c.).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Skolas iela 5 - 2, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: