Materiālais un/vai finansiālais pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem
Izvēlētā organizācija: Lielvārdes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālais dienests, neizvērtējot ienākumus, piešķir vienreizēju materiālu un/vai finansiālu pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem medicīnas un higiēnas (pamperu, autiņbiksīšu, katetru, vienreizēji lietojamo personīgās higiēnas komplektu u.c.) preču iegādei. Pabalsta apmērs ir līdz 86,-  euro budžeta gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Materiālo un/vai finansiālo pabalstu piešķir pēc ģimenes ārsta vai ārsta speciālista atzinuma par funkcionālo traucējumu esamību, medicīnas un higiēnas preču iegādes un lietošanas nepieciešamību.
Termiņš:
Pēc lēmuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz divi aizpildīti iesniegumi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums.
Ģimenes ārsta vai ārsta speciālista atzinums (vienreiz budžeta gadā) par funkcionālo traucējumu esamību, medicīnas un higiēnas preču iegādes un lietošanas nepieciešamību.
Kases čeki un kvītis no aptiekas, kurā redzams, kādas medicīnas un higiēnas preces pirktas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki