Daļējs pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ja to atļauj Sociālajam dienestam piešķirtais finansējums
Izvēlētā organizācija: Lielvārdes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu bērnu ēdināšanai ir tiesīgi saņemt klienti, kuru ģimenēs ir audžubērni, bērni aizbildnībā vai bērni, kuri nodoti adoptētājam pirmsadopcijas aprūpē, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Lielvārdes novada bāriņtiesa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu, ja klienta ģimenē esošie bērni mācās vispārizglītojošās iestādēs, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās mācību programma nav valsts valodā, vai arī apgūst vidējo profesionālo izglītību vai profesionālo pamatizglītību.
Termiņš:
Pēc lēmuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Lai pieprasītu šo pakalpojumu, jāiesniedz divi aizpildīti iesniegumi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums.
Izziņa no izglītības iestādes, ja bērns nemācās Lielvārdes novada vispārizglītojošās iestādēs.
Uzrādīt lēmumu, par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki