Vienreizējs finansiāls pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai
Izvēlētā organizācija: Lielvārdes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsta funkcija ir sniegt palīdzību klientam, kas ir mirušās personas ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs līdz 427,00 euro.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc lēmuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Pieprasīt pakalpojumu var klātienē, iesniedzot aizpildītus iesniegumus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un/vai citas institūcijas par to, vai par mirušo personu ir izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu;
apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki