Apbedīšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Lielvārdes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personas miršanas gadījumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas vismaz 12 mēnešus ir bijusi Lielvārdes novada administratīvā teritorija.
Termiņš:
Mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - pabalsta saņēmējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu, uzrādot personas miršanas apliecību - oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot ziņas par mirušo personu, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas pieņem lēmumu par apbedīšanas pabalsta izmaksāšanu. Pabalstu izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē vai pārskaita uz pieprasītāja kontu bankā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus