Apbedīšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Lielvārdes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu izmaksā mirušā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Apbedīšanas pabalstu personas nāves gadījumā piešķir, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas vismaz 12 mēnešus ir bijusi Lielvārdes novada administratīvā teritorija.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - pabalsta saņēmējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu, uzrādot personas miršanas apliecību - oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene - pabalsta saņēmējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu, uzrādot personas miršanas apliecību - oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki