Pabalsts apbedīšanai (Ādažu novada domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: ĀDAŽU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir, ja mirušā pamata dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Ādažu novadā. Pabalsts personai, kura organizē apbedīšanu tiek izmaksāts skaidrā naudā vai pārskaitīts uz personas bankas kontu. Pēc personas lūguma pabalsts var tikt pārskaitīts uzņēmumam, kas organizē mirušās
personas apbedīšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts desmit darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas.
Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
Oriģināls:
1. Iesniegums.
2. Izziņa no VSAA vai par mirušo personu ir saņemts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu.
3. Rēķins par apbedīšanas pakalpojumiem, ja mirušā apbedīšanu organizē juridiska  persona.

Kopija, uzrādot oriģinālu:
1. Miršanas apliecība.

Pakalpojumu iespējams pieprasīt, iesniedzot nepieciešamos dokumentus:
1. klātienē;
2. sūtot pa pastu;
3. caur www.latvija.lv “Iesniegums iestādei”;
4. elektroniski parakstītus dokumentus sūtot uz e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Rakstisks iesniegums iesniedzams VPVKAC
Sociālais dienests
Pasts Korespondence
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Tālrunis: 67997350, 29486570
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts personai, kura organizē apbedīšanu tiek izmaksāts skaidrā naudā vai pārskaitīts
uz personas bankas kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67997977
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki