Nodrošināšana ar dzīvojamo telpu (Pārgaujas novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Pārgaujas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personu reģistrē palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā un, piedāvā izīrēšanai dzīvojamo telpu vai nodrošina ar sociālo dzīvojamo telpu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā pieejama:
- bērniem bāreņiem;
- personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzraksta iesniegums, jāpievieno zemes vienības situācijas plāns vai zemes robežu plāns un jāiesniedz: klātienē, vai nosūtot pa pastu, vai to nosūtot pašvaldībai kā elektroniski parakstītu iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pārgaujas novada sociālais dienests Plācis
Pārgaujas novada sociālais dienests Raiskums
Pārgaujas novada sociālais dienests Stalbe
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā pieprasītajam, Domes lēmums tiks izsniegts klātienē, vai nosūtīts pa pastu, vai elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pārgaujas novada KAC
Pārgaujas novada sociālais dienests Plācis
Pārgaujas novada sociālais dienests Raiskums
Pārgaujas novada sociālais dienests Stalbe