Pabalsts obligātās izglītības ieguves atbalstam (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām mājsaimniecībām par bērnu, kurš iegūst pamatizglītību un nav sasniedzis 18 gadu vecumu:

mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, pabalsts ir netiešs un vienreizējs - tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā 40 euro apmērā; pieteikumi tiek pieņemti no pirmās jūlija apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai;
daudzbērnu ģimenēm pabalsta apmērs ir 40 euro, kas tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā.
Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek piešķirts par katru nepilngadīgu izglītojamo, kurš apmeklē: vispārējās izglītības iestādi (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija); arodizglītības iestādi (arodskola, arodģimnāzija, arodvidusskola); vidējās profesionālās izglītības iestādi (profesionāli tehniskās vidusskolas, tehnikumi).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Piešķirto pabalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pabalstu, klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Valmieras pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālo lietu pārvalde", tam pievienojot izziņu no izglītības iestādes (ja bērns nemācās Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras Sociālo lietu pārvalde, pabalsti, statuss
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64210690, 64207153
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece Līga Oliņa, Sociālā atbalsta nodaļas sociālās palīdzības organizatore Sandra lapiņa
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu iestāde pieņem 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
Piešķirto pabalstu izsniedz klātienē trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus