Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim Sociālais dienests piešķir:
1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (EUR 128.06);
2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (EUR 430);
3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem, kuri sekmīgi apgūst izglītības programmu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (EUR 64.03);
4. pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem piešķir bez ienākumu un materiālo resursu izvērtēšanas līdz 24.gadu vecumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese:
Tālrunis: +371 80005055
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese:
Tālrunis: +371 80005055
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +371 80005055
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese:
Tālrunis: +371 80005055
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki