Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar invaliditāti, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt Pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, kura ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, un personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti.
Termiņš:
Mājokļa pielāgošana personai jāuzsāk ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas. Ja sešu mēnešu laikā mājokļa pielāgošana nav uzsākta, atkārtoti pieteikties pabalsta saņemšanai persona var ne ātrāk kā vienu gadu pēc tiesību uz pabalstu zaudēšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu, invaliditāti apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1) iesniegumu;
2) izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeita atzinuma sagatavošanai;
3) īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
4) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks.
Rīgas Sociālais dienests nosaka mājokļa pielāgošanas izdevumu apmēru, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai. Pabalsta apmērs mājokļa pielāgošanai, t.sk. dokumentu sagatavošanai, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, nedrīkst pārsniegt EUR 4000 un līdz EUR 1500 personai ar redzes invaliditāti.
Dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt arī parakstītus ar drošu elektronisku parastu vai iesūtīt pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Dolomīta iela 1, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiks:
Pirmdienās     8.30 - 18.00
Otrdienās       8.30 - 17.00
Trešdienās     8.30 - 17.00  
Ceturtdienās   8.30 - 18.00  
Piektdienās     8.30 - 16.00
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts mājokļa pielāgošanai tiek piešķirts pēc Rīgas Sociālajā dienestā iesniegto dokumentu pārbaudes.
Pabalstu mājokļa pielāgošanai tiek pārskaitīts reģistrētam būvkomersantam uz līguma pamata pēc mājokļa pielāgošanas veikšanas.
Pabalstu mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai Rīgas Sociālā dienests izmaksā pēc mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus