Pabalsts krīzes situācijā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai (ģimenei) tādā apmērā, lai tā varētu nodrošināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā faktisko izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. Atsevišķos gadījumos par pabalsta piešķiršanu lielākā apmērā pēc Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes  iesniegtajiem dokumentiem var izskatīt Alūksnes novada domes atbildīgajā komitejā. Galīgo lēmumu par pabalsta apmēru, pamatojoties uz Alūksnes novada domes atbildīgās komitejas atzinumu, pieņem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.
Ja persona, kura ir bez mājokļa, atrodas Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde šādai personai var piešķirt vienreizēju materiālu palīdzību, ja tas nepieciešams situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Lēmums par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu pieņem 5 darba dienu laikā, pabalstu izmaksā divu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums, norādot problēmu un vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu;
• dokumentus, kas apliecina krīzes rašanos;
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.

Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas un novērtē personas dzīves apstākļus, apsekojot dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālās palīdzības pabalstu izmaksā divu darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...