Apbedīšanas pabalsta saņemšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pabalstu personas nāves gadījumā, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, piešķir mirušā ģimenes locekļiem vai personai, kura uzņemas apbedīšanu.
Ja mirusi persona un tai nav personu, kuras uzņemas apbedīšanu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde slēdz vienošanos ar juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
Apbedīšanas pabalsta apmērs ir vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
4
Termiņš:
Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu pieņem divu darba dienu laikā. Pabalstu izmaksā divu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums, norādot vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu;
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par miršanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.

Pārvaldes sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālās palīdzības pabalstu izmaksā divu darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas datuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...