Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Alūksnes novada bāriņtiesa, ir tiesības saņemt visus normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, tajā skaitā:
• vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kurš ir divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā, bet personai ar invaliditāti no bērnības – divu tai noteikto valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;
• vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kura apmērs ir 250,00 EUR;
• pabalstu ikmēneša izdevumiem, kurš ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, bet personai ar invaliditāti no bērnības – tai noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā;
• dzīvokļa pabalstu, kura maksimālais apmērs mēnesī ir 64,50 EUR, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) – 86,00 EUR.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālo lietu pārvalde 10 darbdienu dienu laikā no iesnieguma, un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums, norādot problēmu un vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu;
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.

Sociālo lietu pārvaldē sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas un novērtē personas dzīves apstākļus, apsekojot dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālās palīdzības pabalstu izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas datuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...