Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu 50 eiro apmērā ir tiesības saņemt politiski represētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņēmēju sarakstu katru kalendāro gadu sagatavo Sociālais dienests.
Ja personai ir tiesības saņemt pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad persona pabalstu pieprasa Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, kurš rakstāms brīvā formā, norādot iesnieguma mērķi, vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu un konta numuru, ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 10. decembrim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā kredītiestādē vai ieskaita pabalsta pieprasītāja kontā kalendārā gada novembrī vai decembrī.
Sociālais dienests pēc pabalsta saņēmēja lūguma pabalstu var nogādāt arī dzīvesvietā, ja pabalsta saņēmējam veselības stāvokļa dēļ nav iespējams pabalstu saņemt kredītiestādē.
Atteikums par pabalsta piešķiršanu tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus