Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu, kad ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā un daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības ārkārtas situācijā:
1. stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos;
2. atsevišķu situāciju risināšanai.
Vienreizējo pabalstu var piešķirt bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet
ņemot vērā ārkārtas situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes
(personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā nepārsniedz 142,29 euro apmēru vienai ģimenei
vai personai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vienreizējo pabalstu var piešķirt bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot vērā ārkārtas situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes (personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu.

Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz iesniegumu pārvaldē, nepieciešamības gadījumā pievienojot atbilstošus dokumentus, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki