Atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bērnam ir tiesības saņemt interešu izglītības mācību izdevumu segšanai, ne vairāk kā 10.00 eiro mēnesī. Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Atbalstu izmaksā bērna vecākiem vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Vārkavas novada Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un izdevumus apliecinoši dokumenti (kvītis, čeki).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei www.latvija.lv
Klātiene
Sociālais dienests (Vārkava)
Sociālais dienests (Vesvārkava)
E-pasts dome@varkava.lv
Telefons 28383161
2. solis / Pabalsta saņemšana
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma un izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas.
Atbalstu izmaksā triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas uz personas norādīto bankas konta numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus