Maznodrošinātas personas/ ģimenes statusa piešķiršana (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Personai/ ģimenei ir iespēja iesniegt dokumentus maznodrošinātas personas statusa izziņas saņemšanai. Ar šo izziņu ir iespēja saņemt valsts un pašvaldības sociālo palīdzību, kas paredzēta maznodrošinātām personām, ģimenēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas un ģimenes, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 310.00 mēnesī uz vienu personu un kura atbilst pārējiem normatīvo aktu kritērijiem.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Maznodrošinātas personas/ ģimenes statusa saņemšanai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāiesniedz Sociālā dienesta pieprasītie dokumenti.
Statusa piešķiršanā tiek vērtēta katras personas/ ģimenes individuālā situācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Maznodrošinātas personas/ ģimenes statuss tiek piešķirts uz 3 mēnešiem.
Ja persona nav darbspējīgā vecumā, vai visi ģimenes locekļi nav darbspējīgā vecumā statuss tiek piešķirts uz 6 mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus