Pabalsts bērna sagatavošanai skolai
Izvēlētā organizācija: NĪCAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
*Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kurām ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss.                                                            *Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kurām ir noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss.                                       *Pabalsts tiek  piešķirts 30,00 euro apmērā par katru bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nīcas  novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kuras dzīvo Nīcas novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, pakalpojums tiek piešķirts lēmumā minētajā termiņā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieteikšana
Pabalsta pieprasītājs Nīcas novada domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu,  bērnu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Skolas iela 5 - 2, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: