Pakalpojums “Aprūpe mājās” (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojumu ir tiesības saņemt:
a) personai, kura vecuma vai garīga, vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi;
b) personai, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ (darbs, veselības stāvokli utt.) nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi;
c) bērnam ar invaliditāti, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ (darbs, veselības stāvokli utt.) nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem personai piešķir, ja tā nav noslēgusi uztura līgumu un ja:
a) personas, kurai nav likumīgo apgādnieku, ienākumi mēnesī nepārsniedz 340 euro;
b) personas un ar viņu kopā dzīvojošu ģimenes locekļu, kuri nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības vai nodarbinātības dēļ, ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 340 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1) iesniegumu (norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, nepieciešamo pakalpojumu);
2) ārstniecības personas slēdzienu par mājas aprūpes nepieciešamību.

Iesniegumu Sociālajā dienestā personas vārdā var nogādāt arī personas tuvinieki, vai arī Sociālā dienesta darbinieki to pieņems personas dzīvesvietā, ja būs saņemta informācija par pakalpojuma nepieciešamību.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 63432250, 63432251 vai 26684410.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Birojs “Aprūpe mājās”
Adrese: Klaipēdas iela 19/21, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63432250
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja personai tiek piešķirts pakalpojums, Sociālais dienests ar personu slēdz līgumu. Aprūpējot klientu, pakalpojuma sniedzējs nodrošina klienta pamatvajadzību nodrošināšanu viņa dzīvesvietā.

Atteikums piešķirt pakalpojumu tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus