Profesionālās piemērotības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Valsts apmaksātu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Aģentūra) nodrošina personām darbspējīgā vecumā, ja personai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Aģentūras speciālisti, ņemot vērā personas iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic personas profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur persona var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu var saņemt personas darbspējīgā vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Termiņš:
Pakalpojums ilgst līdz 10 dienām. Aģentūras speciālisti, ņemot vērā personas iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic personas profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur persona var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saņemt informāciju par profesionālās piemērotības noteikšanu un norises laikiem var: 1) pa tālruni 29249084 vai 29187093 (valsts budžeta ietvaros), 26385047 (ESF projekta ietvaros) 2) pa e-pastu: ppn@siva.gov.lv vai sivaprojekts@siva.gov.lv 3) SIVA mājas lapā www.siva.gov.lv/ProfesionalasPiemerotibasNoteiksana.html
Jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), jāiesniedz iesniegumu, ģimenes ārsta atzinumu (U27), kur norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas. Covid-19 ierobežošanas laikā: pakalpojumu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms pakalpojuma un tas ir negatīvs vai personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai (U27).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Profesionālās piemērotības noteikšana
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 29249084, 29187093
Fakss:
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas laikā, izvērtējot nepieciešamību, nodrošina izmitināšanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu, transporta pakalpojumus no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Profesionālās piemērotības noteikšana
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 29249084, 29187093
Fakss:
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv
Darba laiki