Pieteikums Veselības inspekcijai atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku pieteikumu noteiktas specifikas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Termiņš atkarīgs no pakalpojuma veida.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasījums
Pieteikumu iespējams iesniegt Veselības inspekcijā klātienē vai izmantot e-pakalpojumu "Pieteikums Veselības inspekcijai atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai"

E-pakalpojums „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai” nodrošina iespēju juridiskām un fiziskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai (turpmāk - Inspekcija) pieteikumu šādu pakalpojumu saņemšanai:
1. Atzinums par iespējamiem elektromagnētiskā lauka līmeņiem;
2. Atzinums par testēšanas pārskatu;
3. Atzinums par dzeramā ūdens īpašo normu piemērošanu;
4. Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa un/vai auditmonitoringa programmas saskaņošana;
5. Apliecība par kuģa sanitārās apstrādes kontroli;
6. Atļauja par miruša cilvēka ķermeņa izvešanu no valsts, apbedīšanu, pārapbedīšanu;
7. Produktu higiēnas novērtējums;
8. Objektu, procesu un pakalpojumu higiēnas novērtējums (atzinums par būvprojektu/teritorijas plānojumu; atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu; atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai; izmeklējumu programmas pēc dezinfekcijas veikšanas saskaņošana, objekta higiēniskais novērtējums u.c.);
9. Atļauja par zāļu iegādi.

Atkarībā no pakalpojuma veida, Inspekcijas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, maksas un ar valsts nodevas nomaksu. Maksas pakalpojuma gadījumā maksa par pakalpojumu ir jāveic 10 vai 30 dienu laikā pēc Inspekcijas izrakstītā rēķina, atbilstoši rēķinā norādītajam.

Ja ir nepieciešams Inspekcijas speciālistu izbraukums uz objekta vietu (izņemot atļaujai par zāļu iegādi), pakalpojuma saņēmējam ar savu autotransportu ir jānodrošina Inspekcijas speciālistu nokļūšana objektā. Ja to nevar nodrošināt, papildus par Inspekcijas autotransporta izmantošanu tiks izrakstīts rēķins saskaņā ar Inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Krāslavā
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē