Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū.
Lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, vispirms ir nepieciešams iegūt bezdarbnieka statusu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
1) Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai minēto personu laulātais, kam ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā;
2) Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Šveices Konfederācijas pilsonis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts vienas darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai personai piešķirtu bezdarbnieka statusu, NVA jāiesniedz iesniegums un klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Ja persona nav Latvijas Republikas valstspiederīgais, nepieciešama arī uzturēšanās atļauja. Personām, kuras bijušas nodarbinātas Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonas valsti nepieciešams uzrādīt dalībvalstī, kurā persona bijusi nodarbināta izsniegto U2 veidlapu. Lai pierakstītos uz noteiktu apmeklējuma laiku, lūgums sazināties ar NVA filiāli, ar kuru ir ērtāk sadarboties. Sākot ar 2016. gada 1. janvāri NVA adresētu iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai var iesniegt, izmantojot tiešsaistes formu „E-iesniegums iestādei”, kas pieejama, autorizējoties Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šī forma nodrošina elektronisku iesniegumu nosūtīšanu valsts un pašvaldību iestādēm saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta 3.daļu.

Ja bezdarbnieks vēlas NVA elektroniski iesniegt pieteikumu statusa piešķiršanai, izmantojot Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla iespējas, tad :
1) jāautorizējas portālā www.latvija.lv;
2) jāieiet sadaļā „E - iesniegums iestādei”;
3) jāaizpilda nepieciešamos „E-iesnieguma iestādei” datu laukus un, norādot NVA filiāli, ar kuru persona vēlas sadarboties, iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai jāpievieno kā pielikums. Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē;
4) jānosūta iesniegums.Iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tagad var iesniegt arī izmantojot NVA pašapkalpošanās portālu, ja iesniegums ir apliecināts ar drošu elektronisko parakstu (plašāk par drošu elektronisko parakstu lasiet Elektronisko dokumentu likumā). Augšupielādēt iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa saņemšanai var NVA pašapkalpošanās portālā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai pieteiktos statusam, klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Ja persona nav Latvijas republikas valstspiederīgais, nepieciešama arī uzturēšanās atļauja. Personām, kuras bijušas nodarbinātas Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonas valstī nepieciešams uzrādīt U2 veidlapu.

Pēc iesnieguma nosūtīšanas, varat pietiekties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...