Individuālas psihologa konsultācijas
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
NVA reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas.

Individuālo psihologa konsultāciju laikā speciālists sniedz emocionālo atbalstu un palīdz risināt dažādas problēmsituācijas, lai palīdzētu bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav strādājuši ilgāk par 2 mēnešiem bez pārtraukuma.
Termiņš:
Nepieciešamo konsultāciju skaitu nosaka speciālists.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
2. Jāvienojas ar NVA darbinieku par psihologa konsultāciju laikiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
3. No NVA darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
4. Noteiktajā dienā un laikā jāierodas pie psihologa uz konsultāciju.
5. Konsultācijas laikā jāvienojas ar speciālistu par turpmāko sadarbību un apmeklējumu biežumu un daudzumu.

Detalizētāka informācija savai dzīvesvietai tuvākajā NVA filiālē un NVA mājas lapā www.nva.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus