Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju sociālo pakalpojumu sniedzējam reģistrēties valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds pakalpojumu sniedzējs, kurš reģistrēts valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu pakalpojumu sniedzēju, aktualizētu pakalpojuma sniedzēja datus, pārreģistrētu pakalpojumu vai apturētu sociālā pakalpojuma darbību, tā vadītājs, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā personas identifikācijas koplietošanas moduļa autentificēšanās iespējas autorizējas ministrijas tiešsaistes  e-pakalpojumā ""Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija""
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija
2. solis / Iesniegumu iesniegšana
1.) Pakalpojuma reģistrēšana

Lai reģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai"

2.) Pakalpojuma pārreģistrēšana

Lai pārreģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja pārreģistrēšanai"

3.) Datu aktualizācija

Lai aktualizētu datus par sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniedzēja datu aktualizēšanu"

4.) Darbības apturēšana

Lai apturētu darbību sociālo pakalpojumu sniedzējam, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniegšanas apturēšanu"
6.) Darbības atsākšana
Lai atjaunotu darbību sociālo pakalpojumu sniedzējam, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniegšanas atsākšanu"

7.) Izslēgt no reģistra

Lai izslēgtu no reģistra sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniedzēja izslēgšanu no reģistra"

Valsts nodeva par pakalpojumu netiek iekasēta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts: Klients  saņem elektroniski parakstītu lēmumu uz norādīto e-pastu.

Pasts: Klients saņem parakstītu lēmumu uz norādītu adresi.

Klātienē: Klients saņem parakstītu lēmumu Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28.
Maksājumi: Skatīt maksājumus