Darbs ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpēti un nesprāgušas munīcijas meklēšanu, identificēšanu, izcelšanu, savākšanu un uzglabāšanu
Izvēlētā organizācija: Aizsardzības ministrija
Īss apraksts:
Aizsardzības ministrijas izsniegto licenci komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei, nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības. Komerzdarbības veikšanai ir nepieciešams sertificēts speciālists.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
No 1 mēneša līdz 4 mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1. Iesniegums ( 30.04.2013. MK noteikumu Nr.243 3.pielikums).
2. Saraksts, kurā norādīti komersanta dalībnieki – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijā, kā arī darbā pieņemtie sertificētie speciālisti (norāda katras personas amatu un personas kodu). Sarakstam pievieno psihiatra un narkologa atzinumu par katras sarakstā iekļautās personas veselības stāvokli.
3. Darba līguma apliecinātu kopiju par katru darbā pieņemto sertificēto speciālistu.

Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai ar drošu elektronisko parakstu: kanceleja@mod.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizsardzības ministrija
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67335119
Fakss: 67229150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas maksa
Valsts nodeva speciālās atļaujas licences saņemšanai 56.91 euro apmērā

Valsts kase 90000050138;
konts: LV34TREL1060000929900
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizsardzības ministrija
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67335119
Fakss: 67229150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki